Vsaka vas ima svoj glas

Projekt z narečnim besedjem in slovstveno folkloro

Nazaj

29. november 2021

Vsaka vas ima svoj glas

Projekt sofinancira Občina Brežice.

www.narecja.si - Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil - Stara kmečka hiša

Izhodišča

Občina Brežice je glede na svojo geografsko lego zanimiva tudi z vidika dialektike oz. govora specifike prebivalstva, saj jo na severu omejujejo zadnji odrastki nižjega predalpskega sveta Orliškega hribovja, ki proti V in JV prehaja  v gričevnati in nižinski panonski svet ob obmejni reki Sotli. Ob sotočju reke Save in Krke leži  občinsko mestno središče Brežice, ki ga obdaja Brežiško polje.

Z zemljevida slovenskih narečij je razvidno, da je celotno območje občine uvrščeno v štajersko narečno skupino, čeprav leži  precejšen del občine na desnem  bregu reke Save, ki je geografsko opredeljen kot Dolenjska. Znotraj same občine pa je zelo pestro narečno besedje, ki žal v obdobju  vsesplošne globalizacije in spremenjenega načina življenja, predvsem opuščanja starih običajev,  izginja. V Društvu za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maksa Pleteršnika Pišece se na pobudo Strokovnih služb občine Brežice (Srednjeročni program kulture v občini 2020-2024) zavedamo,  da je potrebno nekaj narediti za ohranitev naših narečij in tipične slovstvene folklore brežiškega območja, saj zanj, glede na omenjeno specifiko, še kako velja, »da `ma vsaka vas svoj glas.« Zato smo v tej smeri  zbrali narečno besedje in besedila pristne slovstvene folklore naših krajev, kar se je objavilo in se še objavlja  na spletni strani Društva Pleteršnikova domačija (pletersnikova-domacija.si), zapisano in izdano pa bo še  v  priložnostni publikaciji.

Kot  prostovoljci smo pritegnili k sodelovanju  še ostale NVO (predvsem kulturna društva), ljubitelje slovenščine in tudi zainteresirano šolsko mladino z mentorji. V svojo sredino smo povabili še strokovnjake s področja slovenistike, ki so nam pomagali z nasveti.  Tako smo na  Pleteršnikovih dnevih 2021 v okviru znanstvenega simpozija Narečno besedje slovenskega jezika – simpozij v spomin na akademikinjo Zinko Zorko  že predstavili projekt. Seveda gre  zahvala Občini Brežice kot instituciji, ki skrbi tudi za narodno blago svojega območja, kar je za slovensko identiteto neprecenljive vrednosti.  Kot recenzent našega projekta sodeluje akademik  Marko Jesenšek, članu SAZU, kot konzulent/ka pa prof. dr. Vera Smole  s slovenističnega oddelka  Filozofske fakultete Ljubljana.

Stare kmečke hiše

Pr nas pa taku ...

Vaški posebneži

Od kod našim krajem ime

Stopite v stik

Društvo Pleteršnikova domačija Pišece

Modri

Cert ID: 0034/00034

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo Pleteršnikova domačija Pišece
Matična številka: 1187031000