United in variety - združeni v različnosti

Nazaj

3. maj 2021

United in variety - združeni v različnosti

V Pišecah in Brežicah se je končal tridnevni mednarodni dogodek 8 partnerjev v EU Town Twinning projektu Združeni v različnosti (United in Variety). Naše društvo je bilo vodilni partner. Podajamo foto utrinke z uvodne predstavitvene prireditve partnerjev s predstavniki lokalnih oblasti v Pišecah, z nastopa izbranih skupin na ETrš v Brežicah, z razstav likovnih izdelkov v domu Pišece ter risb in fotografij z natečaja "Tudi moj dom je del Evrope" v UE Brežice, kjer je potekalo tudi srečanje s slovenskim poslancem v evropskem parlamentu Francem Bogovičem, in kjer je pisatelj Rudi Mlinar predstavil roman o Maksu Pleteršniku…

Udeleženci so ustvarjali ŽIVI SLOVAR na modrih stolih ( mednarodni Unesco projekt OŠ Maksa Pleteršnika Pišece ¨«Moder stol - nekdo misli nate«¨ na UNESCO-vi ETrŠ v Brežicah) ter prejeli priznanja ... Izbrane fotografije prikazujejo glavno poslanstvo tega projekta: medkulturnost, spoštovanje evropske kulturne dediščine, pomen prihajajočih volitev v evropski parlament, in skupno vizijo evropskih narodov v Evropi, to je življenje v sožitju miru in kulture srca.

EU Town Twinning project »United in Variety« with participating partners:
SPES GMBH, Schlierbach - Austria,LAG PRIZAG Novi Marof – Croatia, Triglav Banja Luka – BiH, Kula Vrsac – Serbia, Opstina Ruma – Serbia, Zdravica Nis – Serbia, DRPD – Novo mesto, Slovenia Project manager/ Martin Dusic, President of the Leader partner: Society for the Protection of Mother Language, Natural and Cultural Heritage Maks Pletersnik Pisece, Pisece 4, 8255 Pisece, Slovenia, info@pletersnikova-domacija.si, +3864173914

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

logo_eu.jpg
United in variety - združeni v različnosti
United in variety - združeni v različnosti
United in variety - združeni v različnosti
United in variety - združeni v različnosti
United in variety - združeni v različnosti
United in variety - združeni v različnosti

Stopite v stik

Društvo Pleteršnikova domačija Pišece

Modri

Cert ID: 0034/00034

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo Pleteršnikova domačija Pišece
Matična številka: 1187031000