Čebelarski mozaik

Nazaj

6. oktober 2022

Čebelarski mozaik

Namen projekta: 

Operacija oz. projekt, zato pomembno rešuje problem povezovanja Posavskih čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev, ponudnikov storitev s področja čebelarstva in potrošnikov, saj trenutno v Posavju ni skupnega stečišča, ki bi omogočil mentorstvo, svetovanje, izobraževanje, skupno prodajo lokalnega medu in ozaveščanje o pomenu čebelarstva.

Namen projekta je vzpostavitev skupne mreže čebelarjev zaradi skupnega nastopa na trgu ponudbe medenih lokalnih izdelkov, povezati se z lokalnim in širšim čebelarskim izročilom, ustvarjati nova znanja in kompetence ter jih prenašati na čebelarski podmladek ter tako ohranjati čebelarjenje v Posavju in na ta način prispevati k ohranitvi čebelarjenja v Sloveniji in širše.  

Način financiranja

Projekt Čebelarski mozaik sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Skupna vrednost projekta: 351.654,06 EUR od tega znesek sofinanciranja: 149.999,89 EUR, Vrednost sofinanciranja Občine Krško: 115.577,40 EUR.

Obdobje izvajanja: 1. 10. 2020 do 30. 10. 2022.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: eu-skladi.si in LAS: las-posavje.si

Projektni partnerji

Vodilni partner: Občina Krško; ostali partnerji:  Čebelarska zveza Krško, Društvo Pleteršnikova domačija Pišece, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Jurija Dalmatina Krško in Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško.

Glavne aktivnosti

 • Ureditev regijskega centra, kot stičišče Posavskih čebelarjev, vzpostavitev laboratorija z analizo medu in voska in ureditev razstavno prodajnega prostora s čebelarsko opremo
 1. Ureditev urbanih čebelnjakov
 2. Ureditev medovitih gredic okoli šolskih čebelnjakov in oblikovanje čebelarske poti za potrebe izvajanja učnih programov  in čebelarskih krožkov
 3. Nakup opreme za virtualno spremljanje čebeljih družin
 4. Izdelava replike čebeljega panja v podobi francoskega vojaka in nakup maskote kranjske sivke, ki bo predstavljala identiteto festivala in drugih čebelarskih dogodkov
 5. Usposabljanja biodinamično čebelarjenje, strokovna izobraževanja in svetovanja
 6. Vzpostavitev, oblikovanje in izvedba novih učnih programov, učne čebelarske poti, informativnih dnevov – skrb za čebelarski podmladek v vseh 6 posavskih občinah
 7. Vzpostavitev in podpora skupne mreže Posavskih čebelarjev (logistične, informativne, izobraževalne in povezovalne)
 8. Razvoj in oblikovanje novih medenih zgodb, interaktivnih iger – uganke medenih zgodb
 9. Oblikovanje nove in inovativne medene turistične ponudbe
 10. Priprava strokovnih izhodišč za registracijo blagovne znamke - neolitski med
 11. Izvedba medenega festivala ih izvedba ugank medenih zgodb
 12. Diseminacija, promocija in ozaveščanje

Cilj projekta

Skupni cilj projekta je ureditev edinega čebelarskega regijskega centra ter vzpostavitev Pleteršnikovega čebelnjaka, ki omogočata povezovanje in aktivacijo deležnikov na področju čebelarstva, izobraževanja, turizma, kulturne dediščine in vzpostavitev novih inovativnih medenih izdelkov in storitev, učnih programov ter nove interpretacije kulturne in naravne dediščine skozi čebelarstvo. 

Opis rezultata

 • Novo ustvarjeno delovno mesto– čebelarski turizem
 • Novo urejen čebelarski center v degrediranih urbanih območij kulturne dediščine in vzpostavljen laboratorij za analizo medu in voska
 • Novo urejene medovite gredice in oblikovane čebelarske poti
 • Vzpostavljeni čebelnjaki (2 v centru, Pleteršnikov in mobilni)
 • Izvedena strokovna izobraževanja in svetovanja za mentorje
 • Novi programi za osnovnošolce, mladino in čebelarje, mentorje
 • Število izvedenih čebelarskih informativnih dnevov, dneve dejavnosti in fotografski natečaj
 • Novo oblikovane medene zgodbe, igre in maskota
 • Novi medeni produkti – Neolitski in Pleteršnikov med in medene storitve
 • Izvedeni medeni festivalov, dogodkov (medeni festival in uganke medenih zgodb)
 • Povečano število obiskovalcev čebelarskega centra, delavnice Stary v mestnem muzeju Krško, Pleteršnikovega čebelnjaka
Čebelarski mozaik

Stopite v stik

Društvo Pleteršnikova domačija Pišece

Modri

Cert ID: 0034/00034

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo Pleteršnikova domačija Pišece
Matična številka: 1187031000