Program simpozija

Pleteršnikovi dnevi

Stoletnica smrti Maksa Pleteršnika

Nazaj

torek, 12. september 2023četrtek, 14. september 2023, 10.1514.00

Pišece, Ljubljana, Cankova
Pleteršnikovi dnevi

Pišece, 12. 9. 2023
9.30   Otvoritev simpozija in kulturni program (Glasbena šola  Brežice, Pleteršnikovi pevci, OŠ Pišece,  Gimnazija Brežice in SIC  Brežice)
10.15–17.00   Simpozij

Ljubljana, 13. 9. 2023
9.30   Pozdravni nagovor in  nastop Pleterešnikovih pevcev
10.15–17.00   Simpozij

Cankova, 14. 9. 2023
11.00   Pozdravni nagovor in kulturni program
11.30–14.00   Simpozij

Organizator: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik, Strokovni odbor za slovenski jezik Maksa Pleteršnika, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ,Občina Brežice, Občina Cankova

Program simpozija – prvi dan

Pišece, 12. 9. 2023
 

 • 9.00 - Prihod udeležencev (Kulturna dvorana OŠ Pišece, Pišece)
 • 9.30 - Otvoritev simpozija in kulturni program
 • 10.15–10.30 - Alenka Šivic-Dular: Pleteršnikovo slovarsko gradivo v doktorski diser-taciji   Frana Ramovša
 • 10.30–10.45 - Metka Furlan: Dve veliki dediščini Maksa Pleteršnika: Slovensko-nemški   slovar in rokopisna zbirka zemljepisnih imen
 • 10.45–11.00 - Irena Orel: Besedje iz slovarskega gradiva v Pleteršnikovi ostalini in drugih   zbirkah ter iz njegovih del v Slovensko-nemškem slovarju (1894–95)
 • 11.00–11.15 - Miha Sušnik:  Prvi prirastek digitalnega prepisa Pleteršnikove rokopisne   zbirke zemljepisnih imen
 • 11.45 - Odmor
 • 12.00–12.15 - Mitja Trojar: Jezikoslovna terminologija v Pleteršnikovem Slovensko-  nemškem slovarju
 • 12.15–12.30 - Janez Dular: Makronska dediščina Pleteršnikovih tonemskih dvojnic
 • 12.30–12.45 - Andreja Legan Ravnikar: Besedotvorne variante v zgodovinskih slo-varjih   na Franu: od eSSKJ16 do Pleteršnika
 • 12.45–13.00 - Jožica Škofic: Rastoči besednjak SLA
 • 13.15 - Kosilo
 • 15.00–15.15 - Nataša Jakop: Pragmatični frazemi v Pleteršnikovem slovarju
 • 15.15–15.30 - Vera Smole: Slovaropisni prikaz glagolskih frazemov v govoru Pišec in   okolice
 • 15.30–15.45 - Mihaela Koletnik: Prekmurska botanična terminologija v Pleteršniko-vem   slovarju
 • 15.45–16.00 - Irena Stramljič Breznik: Uslovarjanje feminativov
 • 16.15 - Odmor
 • 6.30–16.45 - Nina Zver: Prislov v ljudskem slovstvu Števana Küharja
 • 16.45–17.00 - Marko Jesenšek: Prekmursko slovaropisje
 •  17.00 - Zaključek prvega dne simpozija.

 

Program simpozija – drugi dan

Ljubljana, 13. 9. 2023

 • 9.30                         Nadaljevanje simpozija in  kulturni program (Velika dvorana SAZU, Novi   trg 2, Ljubljana)
 • 10.15–10.30        Marko Snoj: O priimku Pleteršnik
 • 10.30–10.45         Andrej Perdih: Tehnični postopki preverjanja pri eSSKJ
 • 10.45–11.00         Janoš Ježovnik: Vloga jezikovnih podatkov obstoječih jezikovnih    priročnikov pri pripravi eSSKJ
 • 11.00–11.15         Nina Ledinek, Mija Michelizza: Redakcija poimenovanj za živa bitja v   eSSKJ
 •  11.30                    Odmor
 • 12.00–12.15        Kozma Ahačič: Portal Franček kot možnost združevanja različnih    slovaropisnih podatkov
 • 12.15–12.30        Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika – 10 let
 • 12.30–12.45        Tomaž Erjavec, Karmen Kenda-Jež, Mojca Kumin Horvat, Andrejka   Žejn: Priprava XML-sheme za izdelavo digitalne izdaje Tezavra sloven-skega   ljudskega jezika na Koroškem
 • 12.45–13.00        Matej Meterc: Izbiranje iztočnic za Slovar pregovorov in sorodnih    paremioloških izrazov: želje, merila in empirični podatki 
 • 13.15                    Kosilo
 • 15.00–15.15        Andreja Žele: Slovar kot obnovljivi vir: Uporabne nerabljene    »Pleteršnikove« glagolske tvorjenke
 • 15.15–15.30        Alenka Jelovšek: Vpliv Bohoričeve slovnice na Hipolitov trijezični slo-var
 • 15.30–15.45        Metod Čepar: Problematika mestnika ednine v slovenskem knjižne je-ziku 16. stoletja 
 • 16.00                    Odmor
 • 16.30–16.45        Dejan Gabrovšek: Besedni red veznika
 • 16.45–17.00        Jakob Müller: Slovar slovenskega taroka
 • 17.00 –17.00       David Blažek: Ali v 21. stoletju sploh še rabimo dvojezične slovarje? (ob   nastanku novega Slovensko-češkega slovarja na Češkem)
 • 17.15                    Zaključek drugega dne simpozijaProgram simpozija – tretji dan

Cankova, 14. 9. 2023
 

 • 11.00                    Nadaljevanje simpozija in  kulturni program (rojstna hiša Avgusta Pavla,   Cankova
 • 12.00–12.20        Marko Jesenšek: Prekmurski jezik
 • 12.20–12.40          Klaudija Sedar: Pregled prekmurskega slovaropisja
 • 12.40–13.00         Matija Trojar: Predstavitev Slovarja stare knjižne prekmurščine ob     tristoletnici rojstva Števana Küzmiča
 • 13.00–13.20          Franci Just, Štefan Kardoš: Izročilo Števana Küzmiča in njegovih      naslednikov za današnji čas ali romanje za Knjigo                    
 • 13.20–13.40         Mihaela Koletnik: Prekmurska živalska frazeologija
 • 13.40–14.00          Vesna Mikolič: Cankarjevo besedje
 • 14.00                    Zaključek simpozija

 

Organizacijski in programski odbor simpozija

Akademik prof. dr. Marko Jesenšek, predsednik Organizacijskega odbora simpozija, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Izred. članica SAZU prof. dr. Jožica Škofic, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik

Častni odbor simpozija

Akademik prof. dr. Peter Štih, predsednik SAZU, predsednik Častnega odbora simpozija
Ivan Molan, župan Občine Brežice
Danilo Kacijan, župan Občine Cankove
Marjan Šiftar, predsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija 

Stopite v stik

Društvo Pleteršnikova domačija Pišece

Modri

Cert ID: 0034/00034

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo Pleteršnikova domačija Pišece
Matična številka: 1187031000