Strokovni odbor za slovenski jezik Maksa Pleteršnika

Sekcija Strokovni odbor za slovenski jezik Maksa Pleteršnika ob vsakoletnih Pleteršnikovih dnevih s sodelovanjem domačinov organizira srečanje slovenistov, slavistov in ljubiteljev slovenščine iz domovine in tujine. Ob teh priložnostih se na pobudo domačinov organizirajo mednarodni simpoziji, okrogle mize ali strokovni sestanki na tematiko aktualnosti v našem maternem jeziku - slovenščini. O dogajanjih na Pleteršnikovih dnevih izide tudi zbornik.

Sekcija za ohranjanje naše materinščine po svetu

V okviru Sekcije za ohranjanje naše materinščine po svetu poteka vsakoletni projekt „Moja hiša je tvoj dom,“ projekt povezovanja z našimi izseljenci, ki ostajajo zvesti jeziku svojih prednikov. Slovenci po svetu, večinoma naši rojaki že po drugem in tretjem kolenu, ki se iz rodoljubja učijo slovenskega jezika preko dopolnilnega pouka slovenščine, katerega vodijo slovenski učitelji v tujini, bodo ob obisku Pleteršnikove domačije imeli možnost doživeti delček slovenske kulture in imeti živo komunikacijo v svojem maternem jeziku oz. jeziku svojih prednikov. Omogočili jim bomo tudi obisk in prisostvovanje pri pouku na pišeški osnovni šoli in brežiških srednjih šolah. Ob večdnevnem bivanju v Pišecah jim bomo pripravili delavnice in vodili na oglede po Kozjanskem parku in Posavju ter širše po Sloveniji.

Sekcija "S Pleteršnikom ob jedilni mizi"

Sekcija s Pleteršnikom ob jedilni mizi raziskuje načine življenja in recepte jedi iz njegovega časa in to raziskavo vključuje v turistično ponudbo same Pleteršnikove domačije, tako je že možno poskusiti ajdov kolač. Prireja tudi priložnostne razstave.

Sekcija Pleteršnikovi ljudski pevci

Sekcija Pleteršnikovi ljudski pevci na svoj način goji slovensko ljudsko pesem in raziskuje načine petja iz Pleteršnikovih časov, saj je Maks Pleteršnik v kraju slovel kot dober pevec na cerkvenem koru vaške farne cerkve v Pišecah. Skozi leto se vrstijo njihovi nastopi na različnih prireditvah v domačem okolju, pa tudi v širšem slovenskem prostoru. Ljudsko petje preko delavnic prenašajo tudi na naše izseljence ob nekajdnevnem bivanju v Pišecah, za kar so le-ti vedno pokažeejo velik interes. Uresničili so že tudi projekt izdaje in premierne predstavitve zgoščenke slovenskih ljudskih pesmi z naslovom Pišece, preljubi moj kraj, ki je je na razpolago ljubiteljem ljudskega petja ob harmoniki.