DRUŠTVO ZA VAROVANJE MATERNEGA JEZIKA, NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE »MAKS PLETERŠNIK« - PIŠECE - Društvo Pleteršnikova domačija Pišece
Pišece 4
8255 Pišece
Telefon: 07 45 200 80
info@pletersnikova-domacija.si

VODSTVO DRUŠTVA IN KONTAKTI

Martin Dušič – predsednik, 041 739 143
Brigita Zupančič – podpredsednica
Ivana Zupančič – tajnica 031 224 240
Marjanka Bedič - blagajničarka

SEKCIJE IN NJIHOVE VODJE:

  • Strokovni odbor za slovenski jezik Maksa Pleteršnika - dr. Marko Jesenšek
  • Sekcija za stike za ohranjanje materinščine po svetu - prof. Rut Zlobec
  • Pleteršnikovi ljudski pevci - vodja Lojze Ogorevc
  • Sekcija »S Pleteršnikom ob jedilni mizi« - Milena Dušič